Psykologisk tryghed i praksis

Ledersparring og -rådgivning

Som leder kan du vise vejen eller stå i vejen for psykologiske tryghed.

Ledersparring og rådgivning om psykologisk tryghed kan for eksempel indholde:

 • Indføring i psykologisk tryghed og det organisatoriske og individuelle ansvar
 • Kortlægning af muligheder og udfordringer hos jer
 • Udarbejde rammer for at psykologisk tryghed kan leve på virksomheden
 • Sparring om leders adfærd og mindset
 • Rådgivning om psykologisk tryghed i situationer
 • Udvikling af øvelser, lederen kan føre videre ud i teamet til at øge psykologisk tryghed

Emner i ledersparring kan for eksempel være:

 • Mistrivsel i teamet
 • Tavshed i teamet
 • 0-fejlskultur
 • Samarbejde
 • Innovation og udvikling

Pris: Klippekort til 5 timers ledersparring: 6.000 kr. ekskl. Moms.

Du er altid velkommen til at ringe med en forespørgsel eller konkret problemstilling, hvorefter vi kan aftale et forløb tilpasset dig. Hvis jeg ikke er den rette til opgaven, kan jeg henvise til andre.