Psykologisk tryghed i praksis

Foredrag og kurser

Foredrag og kurser veksler mellem teori, øvelser og refleksion og dialog. Dette skyldes, at psykologisk tryghed skabes ved at blive bevidst om vores egen rolle og adfærd.

Ud fra en dialog med jer, vil foredrag og kurser have et særligt fokus, valgt efter, hvad der passer til jeres situation. Herunder er beskrevet mulige emner.

Det individuelle ansvar i psykologisk tryghed

Foredrag, der handler om, hvad hver enkelt person kan gøre for at øge den psykologiske tryghed på arbejdspladsen. Foredraget skaber en forståelse og oplevelse af:

 • Hvad psykologisk tryghed er og hvordan det opleves at have og ikke have det
 • Hvad forskellen er på det organisationens ansvar og det individuelle ansvar
 • Hvordan hver enkelt kan invitere sine kolleger til at deltage, reagere tryghedsskabende på deres deltagelse og sætte sig selv i spil

Fællesskab og tillid

Vi kan have fokus på Fællesskab og Tillid, hvis I for eksempel oplever udfordringer med

 • Manglende viden om hinandens arbejde
 • En oplevelse hos medarbejdere af ikke at blive hørt
 • Mistrivsel
 • Manglende tværfaglighed
 • At få en gruppe/team til at samarbejde

Grundlaget for psykologisk tryghed er, at alle er lige vigtige for arbejdet. Det kræver en grundlæggende viden om og respekt for hinandens arbejde, indsats og input. Med et ekstra fokus på Fællesskab og tillid arbejder vi med grundlæggende adfærd som anerkendelse, lytning og fælles opgaveløsning.

Fejl og Læring

Vi kan have fokus på Fejl og Læring, hvis I for eksempel oplever udfordringer med:

 • 0-fejlskultur og frygt for at handle
 • ”Blaim-game”, hvor man anklager andre, der har lavet fejl
 • Holde på opgaver
 • Ukonstruktive reaktioner på fejl og dårlige nyheder
 • Svære onboarding-forløb

Med psykologisk tryghed vil alle trygt kunne komme med ideer, spørgsmål, bekymringer og lære af fejl. Uden psykologisk tryghed vil alle typer fejl ofte have negative konsekvenser som for eksempel vrede, hån, udpegning eller fyring. Med ekstra fokus på Fejl og Læring ser vi på forskellige typer af fejl og de forskellige måder, at reagere på dem og lære af dem i fællesskab

Vidensdeling og Teamsamarbejde

Vi kan have fokus på Vidensdeling og Teamsamarbejde, hvis I for eksempel oplever udfordringer med:

 • Flaskehalse i organisationen
 • Tavse grupper, hvor ingen byder ind
 • Tavs viden
 • Ukonstruktive gruppedynamikker
 • Nervøsitet for at bidrage
 • Monofaglighed frem for tværfaglighed

I en psykologisk tryg kultur ved alle, at de har ansvar for at bidrage og at det aldrig vil have negative konsekvenser at de gør det. Med ekstra fokus på Vidensdeling og Teamsamarbejde arbejder vi reaktioner på bidrag, modet til at bidrage og udbyttet af forskellige bidrag med et fælles mindset.

Innovation og teamløsninger

Vi kan have fokus på Innovation, hvis I for eksempel oplever udfordringer med:

 • At nye ideer kun kommer fra ledelsen
 • At I har for mange nye projekter i gang
 • Ærlighed og gennemsigtighed
 • Kreativitet
 • Utryghed ved det ukendte

Når de forudgående niveauer er på plads, er I klar til at træde ind i det rum i psykologisk tryghed, hvor I kan ændre tingene sammen og skabe nye fælles løsninger. Med fokus på Innovation og Teamløsninger arbejder vi med ærlighed i bidrag og kommunikation, at tage chancer, konstruktive reaktioner og at få hinanden til at se godt ud.

Prisen for et foredrag (hvor der er mindre øvelser) på 1½ time er 6.000 kr.

Prisen for et kursus på 3 timer er 9.000 kr.

Kontakt for aftale og pris for længere workshop eller workshopforløb