Psykologisk tryghed i praksis

Psykologisk tryghed

En psykologisk tryg kultur er en kultur, hvor alle oplever, at de har ansvar for at komme med ideer, spørgsmål og bekymringer – og samtidig er trygge ved, at de aldrig vil blive udskammet eller straffet for at gøre det.

Er den psykologiske tryghed til stede hos jer, vil det derfor være en volumeknap for trivsel, samarbejde og performance, da alle vil bruge hele deres potentiale og have ansvar for eget arbejde og hinandens.

Konsekvenser ved manglende psykologisk tryghed

Det er forskeren Amy Edmonson, der med 20 års forskning og især bogen ”The Fearless Organization” for alvor har sat vigtigheden af psykologisk tryghed på verdenskortet, og for det har hun modtaget titlen som #1 Thinker 2021 af Thinker50. I sin bog beskriver hun, hvordan manglen på psykologisk tryghed, og frygt for at sige sandheden i organisationer kan være ganske alvorlig.

En kultur uden psykologisk tryghed kan blandt andet føre til at der begås store fejl ingen tør sige noget til eller fortælle om, micromanagement og flaskehalse, fordi der ikke er tillid til hinandens arbejde og beslutninger og fastholdelse af viden, fordi man ønsker at holde styr på sit eget for at kunne skabe sin egen tryghed i organisationen.

Manglende psykologisk tryghed fører for den enkelte medarbejder til workarounds, mistrivsel og udbrændthed og en oplevelse af ikke at blive hørt.

Hvis I oplever nogle af de udfordringer i jeres organisation, er der en stor sandsynlighed for, at den psykologiske tryghed ikke er så høj.

Hvordan øger man psykologisk tryghed?

Alle har et ansvar for at trygheden øges og de, der har mulighed for at sætte rammerne, har det største.

For at øge psykologisk tryghed kan du ændre på rammerne, adfærden og mindsettet i jeres organisation. I kurser og sparring kan jeg hjælpe med at sætte rammerne for at opnå jeres ønskede mål og træne adfærden, der fører til et ændret mindset.

Rammer for psykologisk tryghed kan for eksempel være, at skabe mulighed for at medarbejdere kan mødes, anerkende hinanden, dele viden og give feedback. Det kan også starte med så små ting, som en regel om at man skal svare på kollegers mails eller sige godmorgen.

Mindset for psykologisk tryghed handler om, at tro på, at alle medarbejdere er lige vigtige. Vigtige mindset for psykologisk tryghed er:

  • Alle medarbejdere er lige vigtige, alle bidrager værdifuldt og alle bidrag er værdifulde
  • Vi lærer af egne og andres fejl – Alle må lære og få tid til at lære og fejle
  • Ærlighed belønnes

Adfærd der fører til psykologisk tryghed handler om, at se, lytte til og anerkende andre, reagere konstruktivt på andres bidrag, selv bidrage ansvarsfuldt og dele ideer, spørgsmål og bekymringer.